Title: Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích
Other Titles: The prohibition of discrimination and the equal treatment in labor relations.
Authors: Viktorová, Aneta
Advisor: Dittrich Michal, Mgr. Ph.D.
Referee: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37668
Keywords: rovnost;rovné zacházení;přípustné formy rozdílného zacházení;pracovněprávní vztah;diskriminace;zákaz diskriminace žen
Keywords in different language: equality;equal treatment;admissible forms of differential treatment;labor-law relation;discrimination;prohibition of discrimination against women
Abstract: Cílem této diplomové práce je přiblížení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, konkrétně diskriminace žen, v pracovněprávních vztazích. Práce pojednává o zakotvení této zásady v nadnárodní i národní úrovni a o reálné existenci diskriminace žen v České republice v oblasti pracovněprávních vztahů. Práce zároveň vysvětluje příčiny vzniku výše uvedené diskriminace a možnosti jejího odstranění. Nechybí zde ani uvedení prostředků právní ochrany před diskriminačním jednáním a úvahy de lege ferenda.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to introduce the principles of equal treatment and prevention of discrimination, specifically discrimination against women, in labor-law relations. The thesis deals with the anchoring of this principle at the supranational and national level and about the real existence of discrimination against women in the Czech Republic in the area of labor relations. At the same time, the thesis explains the causes of the above-mentioned discrimination and the possibilities of its elimination. There is also the introduction of means of legal protection against discriminatory behavior and de lege ferenda considerations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Aneta_Viktorova_final.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Viktorova-2.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Viktorova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Viktorova Aneta.pdfPrůběh obhajoby práce329,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.