Title: Poskytování pracovnělékařských služeb
Other Titles: Providing Company-health Care Services
Authors: Vránková, Gabriela
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37669
Keywords: pracovnělékařské služby;zaměstnavatel;zaměstnanec;lékařské prohlídky;lékařské posudky
Keywords in different language: occupational health care service;employer;employee;medical examinations;medical reports
Abstract: Cílem této práce je popsat poskytování pracovnělékařských služeb, jeho právní úpravu a subjekty pracovnělékařských služeb. První kapitola se věnuje charakteristice pojmu pracovnělékařských služeb a poskytovateli pracovnělékařských služeb v souvislostech s jejich právy a povinnostmi. Další kapitola je věnována právům a povinnostem mezi poskytovatelem a zaměstnavatelem. V další kapitole jsou popsány práva a povinnosti mezi poskytovatelem a zaměstnancem a zejména se věnuje pracovnělékařským prohlídkám. Poslední kapitola je věnována lékařským posudkům jakožto výsledku pracovnělékařských prohlídek.
Abstract in different language: The purpose of this thesis is to introduce the occupational health care services, its legal regulation and the subject of the occupational health care service provider itself. In the first chapter, the author focused on the occupational health care services and its characteristics, in conjunction with the duties of the occupational health care service provider. The second chapter is devoted to rights and obligations between providers and employers. The next chapter deals with the rights and obligations between the employee and the provider of occupational health care services. In this chapter, there are medical examinations described in detail. The last chapter deals with medical reports.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poskytovani pracovnelekarskych sluzeb.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Vrankova-2.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Vrankova-1.pdfPosudek vedoucího práce990,57 kBAdobe PDFView/Open
Vrankova Gabriela.pdfPrůběh obhajoby práce307,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.