Title: Detekce tématu dokumentu
Other Titles: Topic detection
Authors: Kandyba, Jan
Advisor: Zajíc Zbyněk, Ing. Ph.D.
Referee: Lehečka Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37685
Keywords: klasifikace;neuronové sítě;učení s učitelem;lineární diskriminační analýza;podpůrné vektory
Keywords in different language: classification;neural networks;supervised learning;linear discriminant analysis;support vectors
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou zpracování přirozeného jazyka, konkrétně klasifikací dokumentů a s použitím knihoven Pythonu testuje jejich úspěšnost pro úlohu detekce tématu na reálných datech od jazykové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR (projekt DG16P02B009). Mezi vybrané algoritmy patří Support Vector Classification, lineární diskriminační analýza a především aplikace neuronových sítí.
Abstract in different language: The aim of this work is to investigate the methods of document classification and with the support of Python libraries test their efficiency rate on the real data from Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences (project DG16P02B009). The specified algorithms are Support Vector Classification, Linear Discriminant Analysis and primarily the application of the neural networks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_TopicDetection_v1.00 - JKa.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
kandyba-v.pdfPosudek vedoucího práce692,38 kBAdobe PDFView/Open
kandyba-o.pdfPosudek oponenta práce785,44 kBAdobe PDFView/Open
kandyba-p.pdfPrůběh obhajoby práce340,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37685

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.