Title: Metody kritického myšlení ve výuce zeměpisu na základní škole
Other Titles: Methods of critical thinkings in teaching geography at elementary school
Authors: Rom, Filip
Advisor: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37702
Keywords: kvaziexperiment;kritické myšlení;zeměpis;základní škola;prestest;posttest;experimentální skupina;kontrolní skupina;interpretace;analýza
Keywords in different language: quasi-experiment;critical thinking;geography;elementary school;pre-post testing;pre-test;post-test;treatment group control group;interpretation;analysis
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá využitím metod kritického myšlení ve výuce vybraných geografických témat na základní škole. V práci je analyzováno kritické myšlení a následně sestaven test. Ten je použit jako pretest a posttest v kvaziexperimentu, ve kterém pracuje s kontrolní a experimentální skupinou, jejichž subjekty jsou žáci druhého stupně základní školy. Výstupem práce jsou učební materiály vytvořené na základě metod kritického myšlení, jež sloužily jako nezávisle proměnná v experimentální skupině.
Abstract in different language: This thesis deals with the use of critical thinking method in the education of selected geographic topics at an elementary school. There is analyzed critical thinking in this work and subsequently created a test. This teat is used as pre-test and post-test in quasi-experiment, in which it works with a checking and an experimental group and which subjects are older pupils at the elementary school. Output of this work are learning materials created on the ground of critical thinking, that served as independent variable in the experimental group.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_rom_2019_final.pdfPlný text práce6,44 MBAdobe PDFView/Open
Rom_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce584,35 kBAdobe PDFView/Open
Rom_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce821,81 kBAdobe PDFView/Open
Rom_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce131,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.