Title: Proměny a reformy Rady bezpečnosti a mírových misí v souvislosti s přijetím agendy lidské bezpečnosti
Other Titles: Transformations and Reforms of the United Nations Security Council and Peacekeeping Operations based on the Adoption of the Human Security Agenda
Authors: Hanzlíčková, Markéta
Advisor: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37720
Keywords: lidská bezpečnost;rada bezpečnosti osn;mírové mise;rezoluce rady bezpečnosti;svoboda od strachu;svoboda od nedostatku;mandáty mírových misí
Keywords in different language: human security;united nations security council;peacekeeping operations;unsc resolutions;freedom from fear;freedom from want;mandates of peacekeeping operations
Abstract: Jedním z hlavních úkolů Rady bezpečnosti OSN je řešení hrozeb pro mezinárodní mír a bezpečnost. V souvislosti s rozpadajícími se státy a hrozbami teroristických útoků je důležité zaměřovat se na bezpečnost obyvatelstva. Lidská bezpečnost se však dostala do popředí studia bezpečnosti až v 90. letech, kdy autoři Školy třetího světa začali kritizovat stávající přístupy k bezpečnosti. Cílem této práce je analyzovat, jak lidská bezpečnost pronikala do agendy Rady bezpečnosti, zejména do rezolucí Rady bezpečnosti a mandátů mírových misí v období od roku 1990 do dubna 2006, kdy byla přijata agenda Responsibility to Protect, a v jaké podobě se zde prosadila. "V jaké podobě" znamená, jestli v rezolucích Rady bezpečnosti a mandátech mírových misí převládal důraz na složku svobody od strachu, svobody od nedostatku, nebo se zde objevovaly obě složky.
Abstract in different language: One of the main objectives of the United Nations Security Council is to deal with threats to international peace and security. In connection with failed states and the threats of terrorist attacks it is important to account for the security of civilians and populations. Unfortunately human security was not one of the main objectives of security until 1990s when the third world authors started to criticize existing approaches to security studies. The aim of this diploma thesis is to analyze how human security reflected itself in the content of United Nations Security Council agenda, mainly in its resolutions and in mandates of peacekeeping operations from 1990 do April 2006 when agenda of Responsibility to Protect was accepted. There is also a question about the form in which human security was mentioned in UNSC resolutions and mandates of peacekeeping operations - freedom from fear, freedom from want or both forms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hanzlickova.pdfPlný text práce665,53 kBAdobe PDFView/Open
DP_ved_Hanzlickova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Hanzlickova_OPO_MV.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Hanzlickova.pdfPrůběh obhajoby práce325,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37720

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.