Title: Latinská Amerika jako nový vektor čínské zahraniční politiky. Případ Pekingského konsenzu?
Other Titles: Latin America as a new vector of Chinese foreign policy. Case of the Beijing Consensus?
Authors: Kocourková, Michaela
Advisor: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Referee: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37723
Keywords: čína;rozvojová spolupráce;rozvojová pomoc;pekingský konsenzus;chile;brazílie;latinská amerika;rozvoj;růst;soft power
Keywords in different language: china;development assistance;development aid;beijing consensus;chile;brazil;latin america;development;growth;soft power
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá čínskou zahraniční spoluprací se zeměmi Latinské Ameriky. Hlavním cílem bylo analyzovat povahu této čínské činnosti a poukázat na existenci možné alternativy k západním modelům rozvojové pomoci. Čínská rozvojová spolupráce je označována jako protiklad západních modelů a hlavní odlišností má být rovnost a vzájemný respekt bez zasahování do suverenity zemí. Na přelomu tisíciletí vzniká tzv. Pekingský rozvojový koncept, který má představovat nový přístup. Překotný rozvoj, který Čína zažila je v Pekingském konsenzu využit jako příklad růstu hodný k následování. V práci byla vytvořena kritéria Pekingského konsenzu, pro vyhodnocení, zda a jakými způsoby jej Čína reálně naplňuje. Těchto šest kritérií bylo analyzováno v případě čínské rozvojové spolupráce s Chile a Brazílií.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on a Chinese development assistance to Latin America. There has been conducted an analysis of a Chinese development approach to two countries of Latin American region, specifically Chile and Brazil. The assumption was that China has created a new development model which is different from traditionally used western concepts. The main goal of this Chinese alternative in the form of Beijing Consensus is to efficiently start up a growth following Chinese development pattern. There have been determined six criteria of Beijing Consensus which were later analyzed in the case of Chile and Brazil to determine if China uses this development model or not.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Kocourkova 2019.pdfPlný text práce986,45 kBAdobe PDFView/Open
Kocourkova_NMgr-MV_OP.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Kocourkova_DP_MV_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Kocourkova.pdfPrůběh obhajoby práce273,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37723

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.