Title: Neliberální diskurzy a praktiky uvnitř liberálních režimů: Případová studie České republiky
Other Titles: Non-liberal discourses and practices inside liberal regimes: Case Study of the Czech Republic
Authors: Čížek, Ondřej
Advisor: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37726
Keywords: diskurz;neliberální praktiky;česká republika;diskurzivní analýza;laclau;populismus;politické strany;případová studie;migrace;nacionalismus;antagonismus
Keywords in different language: discourse;liberal;czech republic;discourse analysis;laclau;populism;political parties;case study;migration;nationalism;antagonism
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématem neliberálního diskurzu a praktik v České republice, pohledem teorií diskurzu Ernesta Laclaua a Chantal Mouffe. Práce se zaměřuje na diskurzivní analýzu volebních programů (před volbami v říjnu 2017) a rovněž na analýzu mediálních prezentací (od konce října 2017 do konce prosince 2018). V práci jsou analyzovány strany a hnutí, které se po zmíněných volbách dostaly do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V teoretické části práce jsou popsány teoretické koncepty se kterými v analytické části pracuji. Jedná se zejména o teorie Ernesta Laclau, Chantal Mouffe, Michela Foucaulta či Didiera Biga a Anastassie Tsoukaly. V analytické části práce jsou pak tyto teorie aplikovány na diskurz předvolební programatiky a mediální prezentace jednotlivých stran a hnutí
Abstract in different language: This Diploma thesis deals with issue of illiberal discourses and practices inside Czech political system, in a view of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe theory. Thesis is focused on discourse analysis of elections programs and media representations (since end of October of 2017 to the end December of 2018). In thesis are analysed political parties and movements which came to the Chamber of Deputies of the Czech Republic after elections in October 2017. In theoretical part are described theoretical approaches - especially theory of discourse by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Michel Foucault and Didier Bigo and Anastassia Tsoukala. In analytical part are these theories applied on discourse of election programs and media representation of Czech political parties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neliberalni diskurzy a praktiky uvnitr liberalnich rezimu - pripadova studie Ceska republika (Ondrej Cizek).pdfPlný text práce706,23 kBAdobe PDFView/Open
Cizek_politologie_DP_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
DP_Cizek_VED.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Cizek.pdfPrůběh obhajoby práce270,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.