Title: CLIL na prvním stupni základní školy
Other Titles: CLIL at the primary school
Authors: Mallá, Eliška
Advisor: Reynaert Barbora, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37743
Keywords: výuka na 1. stupni;clil;anglický jazky;prvouka;porcuha autistického spektra;porucha pozornosti s hyperaktivitou;poruchy učení
Keywords in different language: teaching at the primary school;clil;english;science subject;autism spectrum diorders;attention deficit hyperactivity disorder;learning disability
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na výuku metodou CLIL na prvním stupni ZŠ. Zkoumá efektivitu touto metodou u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vysokým intelektem a dobrými školními výsledky. Cílem je také zjistit, jak tito žáci na hodiny CLILu reagují, jak je prožívají. Současně také zjišťuje, zda některé metody a strategie CLILu pomáhají zkoumaným žákům dosáhnout obou cílů hodiny. Výzkumu se zúčastnili dva žáci - jeden s diagnostikovanou poruchou autistického spektra a druhý s poruchou pozornosti s hyperaktivitou a poruchami učení. Výzkumné hodiny probíhaly ve třetím ročníku v hodinách prvouky.
Abstract in different language: This thesis is focused on the CLIL method at the primary school. It finds out the effectivity of this method for pupils with special needs, high intellect and good results. Next goal is also to find out how these pupils react on CLIL lessons, how they experience them. In the same time, it also tries to find out if some of the methods and strategies of CLIL help to pupils reach both lesson goals. Two pupils were chosen for the research - one who was diagnosed with autism spectrum disorders and second who was diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder and learning disability. Research lessons were held in the third grade in science subject.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Eliska Malla_2019.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Reyn_Malla.pdfPosudek vedoucího práce442,53 kBAdobe PDFView/Open
Obh_Malla.pdfPrůběh obhajoby práce394,87 kBAdobe PDFView/Open
malla.pdfPosudek oponenta práce1,81 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.