Title: Analýza sociální situace marginalizované populace perspektivou kritické kriminologie a teorie sociální újmy
Other Titles: An Analysis of Marginalized Population's Social Situation by the Perspectives of Critical Criminology and Social Harm Theory
Authors: Mendlová, Barbora
Advisor: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Referee: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37751
Keywords: marginalita;sociální vyloučení;státní sociální pomoc;sociální újma;angažovaná antropologie
Keywords in different language: marginality;social exlusion;state walfare;social harm;engaged anthropology
Abstract: Práce se zabývá újmou způsobenou osobám žijícím na okraji společnosti systémem veřejné sociální pomoci. Metodologickým těžištěm práce je etnografický terénní výzkum mezi klienty institucí, které tuto pomoc poskytují. Prostřednictvím konceptu sociální újmy práce nahlíží sociální situaci aktérů.
Abstract in different language: The thesis deals with social harm caused to marginalised population by state welfare system. Methodological base is ethnographic fieldework among clients of instutions which provide social welfare. The social situation of actors is viuwed by the means of social harm theory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.mendlova.2019.final.pdfPlný text práce920,09 kBAdobe PDFView/Open
Mendlova_posudek vedouciho oprava 92019.pdfPosudek vedoucího práce956,8 kBAdobe PDFView/Open
Mendlova_posudek oponenta 92019.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
Mendlova_prubeh obhajoby oprava 92019.pdfPrůběh obhajoby práce372,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.