Title: Socio-demografické změny ve venkovských oblastech v Plzeňském kraji: dopady na poskytování služeb a strukturu osídlení
Other Titles: Socio-demographic changes in rural areas of Pilsen region: impacts on service provision and structure of population
Authors: Fialová, Nikola
Advisor: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Referee: Kebza Martin, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37753
Keywords: plzeňský kraj;rozmístění obyvatelstva;venkov;vývoj;služba
Keywords in different language: pilsen region;population distribution;rural areas;evolution;services
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na venkovské oblasti Plzeňského kraje do 2 000 obyvatel. Práce hodnotí změny prostorového rozmístění obyvatelstva od roku 1991 do roku 2017. Zkoumá se početní vývoj obcí, vývoj počtu obyvatelstva a věkové složení obyvatelstva v těchto venkovských oblastech. Pomocí indexu stáří je zjištěno, v jakých oblastech obyvatelstvo stárne a v jakých oblastech je obyvatelstvo naopak nejmladší. Práce se dále zabývá dopady na poskytování služeb, které byly způsobeny těmito změnami. Zmapovány jsou především základní sociální služby.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on rural areas with population under 2000 inhabitants, situated in Pilsen region. It evaluates changes of spatial distribution of population from the year 1991 until 2017. It analyzes the development of numbers in rural areas, the development of population growth and the development of age groups in those rural areas. With the use of the age index it determines the ageing of the population in concerned rural areas. This thesis also deals with the impact on provision of services, caused by the ageing changes, specifically on the provision of the basic social services.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Fialova.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
Fialova.pdfPosudek oponenta práce43,98 kBAdobe PDFView/Open
Fiialova.pdfPosudek vedoucího práce130,68 kBAdobe PDFView/Open
Fialova_0.pdfPrůběh obhajoby práce207,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37753

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.