Title: Nevidomý student hudby se zaměřením na Konzervatoř Jana Deyla
Other Titles: A blind student of music with a focus on the Conservatory Jan Deyl
Authors: Stiborová, Karolína
Advisor: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Vičar Jan, Prof. PhDr. MgA. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37789
Keywords: nevidomý student;konzervatoř a střední škola jana deyla;výuka na nástroj;braillovo písmo;notopis;neviditelná výstava;kompenzační pomůcky
Keywords in different language: teaching of blind students;conservatory and high school jan deyl;persons with visual impairment;history;didactic methods;louis braill;invisible exhibition
Abstract: Práce prezentuje výuku nevidomých studentů na konzervatoři a střední škole Jana Deyla. Teoretická část se zabývá vymezením osob se zrakovým postižením a jejich klasifikací. Teoretická část dále poskytuje přehled o institucích zabývajících se vzděláváním zrakově postižených a uvádí kompenzační pomůcky. Tato část také popisuje historii školy a budovu, ve které se Konzervatoř a střední škola Jana Deyla nachází. Praktická část se zabývá analýzou výuky nevidomých studentů na vybrané hudební nástroje na této škole. Celá praktická část je založena na rozhovorech s učiteli vybraných hudebních nástrojů, kteří popisují jejich vyučovací a didaktické metody. Tato sekce také popisuje život vlivného vynálezce Louise Brailleho a historii Braillova písma i notopisu. Následně práce obsahuje informace o školním orchestru, který vznikl před dvěma lety. Na úplný závěr práce představuje známou výstavu, nazvanou jako Neviditelná výstava, která se nachází v Praze a která je již několik let velmi oblíbená.
Abstract in different language: The thesis presents teaching of blind students at the Conservatory and High School Jan Deyl. The theoretical part deals with the definition of persons with visual impairment and their classifications. Furthermore, the theoretical part provides overview of institutions dealing with education of visually handicapped and it mentions mobility aids. This section also describes the history of the school and the building in which it is located. The empirical part interpret the results of our own research. The aim of the thesis is to analyze the teaching of blind students to selected musical instruments at this school. The practical part is based on interviews with teachers of selected musical instruments, who describe their teaching and didactic methods. This section also describes the life of a influential inventor Louis Braille and also the history and issue his tactile writing system used by people who are visually impaired. Subsequently, the thesis contains information about the school orchestra, which was founded two years ago. The end of the work presents to a well-known exhibition called the Invisible Exhibition, which is located in Prague and which is very popular for several years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Karolina Stiborova.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
Stiborova_DP_vedouci_Fei.pdfPosudek vedoucího práce282,01 kBAdobe PDFView/Open
Stiborova_DP_oponent_Vic.pdfPosudek oponenta práce198,18 kBAdobe PDFView/Open
Stiborova.pdfPrůběh obhajoby práce254,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37789

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.