Title: Opakované motivy v Erbenově Kytici a pohádkách
Other Titles: Recurring Motives in Erben´s Bouquet and Tales
Authors: Melingerová, Michaela
Advisor: Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Referee: Novotný Jiří, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37838
Keywords: opakované motivy;balada;kompozice;pohádka;popis
Keywords in different language: repeated motives;ballad;composition;fairy tale;description
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou opakovaných motivů ve sbírkách Karla Jaromíra Erbena. Vybranými motivy jsou smrt, žena , strom, voda, trest a cesta. Společně vytváří jistý řetězec, který odpovídá etickému pohledu K. J. Erbena. První část je věnovaná opakovaným motivům v baladách v díle Kytici z pověstí národních. Druhá část obsahuje totožné motivy ve sbírce České pohádky.
Abstract in different language: This work deals with the problems of repeated motives in the collections of Karel Jaromír Erben. Selected motifs are death, woman, tree, water, punishment and journey. Together they form a certain string that corresponds to the ethical view of K. J. Erben. The first part is devoted to repetitive motifs in ballads in the piece "Kytice z pověstí národních". The second part contains the same motifs in the collection "České pohádky".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Melingerova.pdfPlný text práce824,37 kBAdobe PDFView/Open
melingerova_viktora.pdfPosudek vedoucího práce36,34 kBAdobe PDFView/Open
melingerova_novotny.pdfPosudek oponenta práce427,25 kBAdobe PDFView/Open
melingerova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce236,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.