Title: Doklady smrti ve veřejném prostoru: pomníčky u silnic
Other Titles: Proofs of death in public space: roadside memorials
Authors: Hermanová, Viktorie
Advisor: Sosna Daniel, Mgr. Ph.D.
Referee: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37846
Keywords: pomníčky u silnic;smrt;umírání;truchlení;rituál;dopravní nehody;náboženství;kolektivní paměť;heterotopie;tabuizace smrti
Keywords in different language: roadside memorials;death;dying;mourning;ritual;car accidents;religion;collective memory;heterotopia;death taboo
Abstract: Bakalářská práce se zabývá fenoménem pomníčků u silnic, které vznikají jako vzpomínky na oběti dopravních nehod. Pomníčky jsou nahlíženy jako novodobý rituál truchlení. Se smrtí se dnes nesetkáváme v její fyzické podobě díky vysoké úrovni lékařské péče, takže je pro nás většinu času skrytá. Staré truchlící rituály pomalu mizí, a tak si truchlící musí hledat nové formy vyjádření svých emocí. Pomníčky u silnic označují místo, kde došlo k tragické dopravní nehodě. Pozůstalí pak na místo přináší různé předměty, jako například květiny a osobní předměty zemřelého. Později zde pozůstalí postaví pomníček trvalejšího charakteru z kamene nebo ze dřeva, který pak navštěvují, dokud cítí potřebu veřejně manifestovat své emoce. Tento rituál klade důraz především na svou materiální stránku, než na stránku duchovní. Všichni respondenti pocházejí z ČR. Jsou to lidé, kteří postavili pomníčky pro své zemřelé blízké. Pomníčky vnímají jako varování pro ostatní řidiče, že snadno mohou skončit stejným způsobem. Mnoho pomníčků stojí na těžko přístupných místech, takže návštěvníci pomníčku musejí být opravdu odhodlaní na rituálu participovat. Zkoumání nových truchlících rituálů nám může pomoci porozumět naší vlastní kultuře a pozůstalým může pomoci vyrovnat se s jejich ztrátou. Zároveň je to malý krok kupředu k osvobození umírání a truchlení od moderních tabu.
Abstract in different language: This thesis is concerned with the roadside memorials, which are viewed as a contemporary mourning ritual. We don't experience the physical aspect of death anymore thanks to the high level of medical care, so it stays hidden most of the time. The mourners must find new ways of expressing their emo-tions due to the lack of old mourning rituals that are fading out. The roadside memorials mark a place where someone died in a car ac-cident. The survivors bring various items to the place, such as flowers and personal items of the deceased. Later after the accident the survivors built a memorial made of wood or stone, which they visit until they no longer feel the need to publicly express their emotions. The materialistic aspect of the ritual is emphasized a lot beside the spiritual aspect. All respondents come from Czechia. They built the memorials for their deceased relatives. They want to warn other drivers through the memorials, to let them know that they can easily end up the same way. Many memorials are built on a hardly accessible place, so the visitors must be really determined to participate on the ritual. Research of new mourning rituals can help us understand our own cul-ture and improve the ability of the survivors to come on terms with their loss. It is a small step forward to release dying and mourning from the modern taboos.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hermanova_viktorie_bakalarska_prace_2019.pdfPlný text práce8,83 MBAdobe PDFView/Open
Hermanova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Hermanova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Hermanova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce332,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.