Title: Divadlo Na zábradlí a divadlo Semafor v 60. letech
Other Titles: The Theatre on the Balustrade and the theatre Semafor in the 1960s
Authors: Doubková, Tereza
Advisor: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Referee: Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37876
Keywords: divadla malých forem;divadlo na zábradlí;divadlo semafor;kabaret;jiří suchý;absurdní drama;šedesátá léta
Keywords in different language: theater of small forms;the theatre on the balustrade;theatre semafor;cabaret;jiří suchý;absurd drama;the sixties
Abstract: Malá divadla jako produkt společenské atmosféry v Československu v 60. letech hrála roli nejen uměleckou. Práce sleduje příběh malých scén od kabaretních počátků v 19. století přes divadelní aktivity 20. a 30. let dvacátého století (Kabaret Lucerna, Kabaret Rokoko, "Déčko", "Osvobozené divadlo"), přes 40. a 50. léta (Divadlo satiry, ABC, Reduta) do konce šedesátých let. Všímá si proměn poetiky, osobností, repertoárů dvou z nejvýznamnějších malých scén - Divadlo Na zábradlí a divadlo Semafor.
Abstract in different language: Small theaters as a product of the social atmosphere in Czechoslovakia in the 1960s played not only an artistic role. The work follows the story of small scenes from cabaret beginnings in the 19th century through theater activities of the 20th and 30s of the twentieth century ("Déčko", "Liberated Theater"), through the 40s and 50s (Theater of Satire, ABC, Reduta) to the end of the 1960s. This work notice the changes of poetics, personalities, repertoires of two of the most important small scenes - Divadlo Na zábradlí a divadlo Semafor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza_Doubkova_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce897,12 kBAdobe PDFView/Open
doubkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce227,37 kBAdobe PDFView/Open
doubkova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce30,54 kBAdobe PDFView/Open
doubkova_viktora.pdfPosudek oponenta práce19,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.