Title: Josef Kainar - od Nových mýtů k Veliké lásce
Other Titles: Josef Kainar - from News Myths to the Great love
Authors: Lomnická, Nikola
Advisor: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Referee: Novotný Jiří, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37877
Keywords: josef kainar;nové mýty;veliká láska;40. a 50. léta 20. století;komunismus;satira;ironie;poezie;literatura;existencionalismus;socialistický realismus
Keywords in different language: josef kainar;new myths;the great love;1940s;1950s;communism;satire;irony;poetry;literature;existentionalism;social realism
Abstract: Předmětem bakalářské práce je básník Josef Kainar a dvě jeho básnické sbírky, Nové mýty a Veliká láska. Cílem bakalářské práce je nahlédnout na problematiku těchto básnických sbírek, analyzovat je a zasadit je do kontextu jednak kulturní a společenské literární situace doby, jednak autorova života. Práce dále obsahuje vlastní subjektivní interpretaci sbírky Veliká láska a v samotném závěru nabízí možné způsoby výkladu básníkovy proměny.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is the work of Josef Kainar and two of his collections of poems, New myths and the Great Love. The goal of this thesis is to look at the these two collections, analyze them and to put them in the context of the culture and political situation of his time and also in the context of his life. The thesis also contains my subjective interpretation of the Great Love and possible explaination of Kainar's artistic change.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Lomnicka.pdfPlný text práce713,79 kBAdobe PDFView/Open
lomnicka_stanek.pdfPosudek vedoucího práce56,64 kBAdobe PDFView/Open
lomnicka_novotny.pdfPosudek oponenta práce466,13 kBAdobe PDFView/Open
lomnicka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce214,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.