Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠrámek, Jakub
dc.contributor.refereeStrnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-4
dc.date.accessioned2020-07-17T13:46:06Z-
dc.date.available2018-6-30
dc.date.available2020-07-17T13:46:06Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier76920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37892
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Zaměřuje se na historické vztahy mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. Popisuje a porovnává počáteční cíle obou aktérů. Dále se soustředí na samotná jednání. Popisuje rozdíly mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií v jejich přístupu. V závěrečné části se práce zaměřuje na dohodu o vystoupení, kterou schválila Evropská rada a vláda Theresy Mayové v listopadu 2018. Popisuje, jak byla problematická témata vyřešena, a která strana ustoupila v kterých otázkách.cs
dc.format37 s. (67 242 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=76920-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspojené královstvícs
dc.subjectevropská uniecs
dc.subjectbrexitcs
dc.subjectvyjednávánícs
dc.subjectbílá knihacs
dc.subjectdohoda o vystoupenícs
dc.titleStrategie aktérů ve vyjednávání o vystoupení Spojeného království z Evropské uniecs
dc.title.alternativeStrategy of Actors in Negotiating the United Kingdom´s Exit from the European Unionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the exiting of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union. It focuses on the historical relations between the United Kingdom and the European Union. It describes and compares the initial goals of both actors. Then it focuses on the negotiations itself. It describes differences between the United Kingdom and the European Union in their approach. In the final part, the thesis focuses on the withdrawal agreement that was agreed by the European Council and Theresa May's cabinet in November 2018. It describes how were the problematic topics resolved and which side made what concessions.en
dc.subject.translatedunited kingdomen
dc.subject.translatedeuropean unionen
dc.subject.translatedbrexiten
dc.subject.translatednegotiationsen
dc.subject.translatedwhite paperen
dc.subject.translatedwithdrawal agreementen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strategie akteru ve vyjednavani o vystoupeni Spojeneho kralovstvi z Evropske unie.pdfPlný text práce368,9 kBAdobe PDFView/Open
Sramek_BP_OPO.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP-mvts-ved-sramek.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Sramek.pdfPrůběh obhajoby práce286,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.