Title: Obrazy SSSR v současné ruské kinematografii
Other Titles: The images of the USSR in contemporary Russian cinematography
Authors: Marek, Tomáš
Advisor: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Referee: Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37907
Keywords: film;medveděv;politizace dějin;putin;restalinizace;rusko;sovětský svaz;stalin
Keywords in different language: the film;medvedev;the politicization of history;putin;re-stalinization;russia;soviet union;stalin
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zejména vyobrazováním Sovětského svazu v současné ruské kinematografii. Na základě toho, jsem tedy analyzoval jakým způsobem je vyobrazován Sovětský svaz v současných ruských filmech. Dále jsem vysvětlil, co to je politizace dějin a jak je využívána politiky. A politizaci dějin jsem následně vztáhnul na Rusko a ukázal její konkrétní využití v ruském prostředí.
Abstract in different language: The bachelor thesis concentrates mainly on the depiction of the Soviet Union in contemporary Russian cinematography. Based on that, I have analyzed how the Soviet Union is depicted in contemporary Russian films. Next, I explained what politicization of history is and how politics using it. And then I extended the politicization of history to Russia and showed its particular use in the Russian environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obrazy_SSSR_v_soucasne_ruske_kinematografii_(1).pdfPlný text práce495,78 kBAdobe PDFView/Open
Marek_MV_BP_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce145,16 kBAdobe PDFView/Open
marek bp opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Marek.pdfPrůběh obhajoby práce268,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.