Title: Politická propaganda v českém kontextu: Analýza vybraných médií
Other Titles: Political propaganda in the Czech context: Analysis of chosen media
Authors: Prášková, Kristýna
Advisor: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37908
Keywords: propaganda;dezinformace;analýza;média;internet;aeronet;sputnik;parlamentní listy
Keywords in different language: propaganda;disinformation;analysis;media;internet;aeronet;sputnik;parlamentní listy
Abstract: Práce za zabývá problematikou propagandy, dezinformací a dezinformačních webů. Práce je členěna na dvě části, na teoretickou a analytickou část. V teoretické části je definováno, co je to propaganda, jaká je typologie propagandy a jaké techniky propagandy využívá. Analytická část je založená na využívání optiky propagandy prostřednictvím které jsou jednotlivá vybraná média analyzována. Cílem práce je tedy ověřit, zda vybraná média vytváří propagandistický obsah či nikoli.
Abstract in different language: The work deals with the issue of propaganda, disinformation and disinformation websites. The work is divided into two parts, the theoretical and the analytical part. The theoretical part defines what propaganda is, what is the propaganda typology and which techniques propaganda uses. The analytical part is based on the use of propaganda optics through which individual selected media are analyzed. The aim of this work is to verify whether selected media creates propaganda content or not.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Praskova - propaganda - finalni verze.pdfPlný text práce603,63 kBAdobe PDFView/Open
BP_Praskova_VED.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Protokol hodnoceni vskp BP Praskova OPO.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Praskova.pdfPrůběh obhajoby práce233,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.