Title: Politika EU vůči kvazinezávislým územím region Jižní Kavkaz
Other Titles: EU policy towards the quasi-independent territories - the South Caucasus region
Authors: Talalenko, Maria
Advisor: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Referee: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37912
Keywords: evropská unie;jižní kavkaz;kvazistáty;společná zahraniční a bezpečnostní politika;jižní osetie;abcházie;náhorní karabach
Keywords in different language: european union;south caucasus;quasi-state;the common foreign and security policy;south ossetia;abkhazia;nagorno-karabakh
Abstract: Tato bakalářská práce, nazvaná Politika EU vůči kvazinezávislým územím, analyzuje postoje Evropské unie k jihokavkazským kvazistátům. Cílem této práce je zodpovědět otázky, zda a případně jak je politika EU uplatňována v regionu Jižního Kavkazu a zdejších kvazistátech, jaké kroky podniká EU k vyřešení konfliktů v kvazistátech a jestli jsou efektivní.
Abstract in different language: This bachelor thesis, called EU policy towards quasi-independent territories, analyzes the European Union's attitudes towards South Caucasus quasi-states. The aim of this work is to answer questions whether and how EU policy is applied in the South Caucasus region and local quasi-states, what steps the EU is taking to resolve quasi-conflict conflicts and whether they are effective.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Talalenko.pdfPlný text práce666,55 kBAdobe PDFView/Open
Talalenko_Bc-MV-TER_OP.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Talalenko_BP_MV_Rusko_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Talalenko.pdfPrůběh obhajoby práce234,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.