Title: Populismus v českém kontextu: Analýza rétorických strategií vybraného aktéra
Other Titles: Populism in Czech context: Analysis of rhetoric strategies of selected actor
Authors: Antošová, Kristýna
Advisor: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37914
Keywords: populismus;teorie populismu;český prezident;prezidentské volby;miloš zeman;rétorické strategie;prezidentské debaty;migrační krize;benešovy dekrety
Keywords in different language: populism;theory of populism;czech president;presidential elections;milos zeman;rhetorical strategies;presidential debates;migrant crisis;benes decrees
Abstract: Předkládaná práce je kvalitativní analýzou rétorických strategií vybraného aktéra, kterým je v tomto případě současný český prezident Miloš Zeman. Tento aktér je často označován (médii či odbornou veřejností) za populistického politika kvůli svým výrokům. Cílem této práce je analyzovat rétorické strategie Miloše Zemana v rámci dvou prezidentských kampaní a zjistit, zda je možné na základě vybrané teorie u jeho výroků identifikovat populismus a pokud ano, u kterých témat.
Abstract in different language: The presented thesis is a qualitative analysis of rhetoric strategies of a selected actor, which in this case is the current Czech president Miloš Zeman. This actor is often labeled (by media or by scientific public) as a populist politician due to his statements and expressions. The aim of this work is to analyse rhetorical strategies of Milos Zeman within two presidential election campaigns and to find out which subjects of his rhetoric can be identified as populist (if any).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Kristyna Antosova.pdfPlný text práce512,05 kBAdobe PDFView/Open
BP_Antosova_VED.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP-pol-opo-antosova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Antosova.pdfPrůběh obhajoby práce418,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.