Title: Zahraničně politické programy britských politických stran v době referenda o odchodu UK z EU
Other Titles: Foreign policy programs of British political parties during the referendum on the UK leaving the EU
Authors: Hlushakova, Aryna
Advisor: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Referee: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37923
Keywords: referendum;brexit;zahraniční politika;velká británie;konzervativní strana;labouristická strana;liberálně demokratická strana;demokratická unionistická strana;timothy garton ash;nacionalismus;internacionalismus;david cameron;volební program;tereza mayová;edward miliband;jeremy corbyn;tim farron;vincent cabel
Keywords in different language: referendum;brexit;foreign policy;united kingdom;conservative party;labour party;liberal democratic party;democratic unionist party;timothy garton ash;nationalism;internationalism;david cameron;electoral program;vincent cabel;tim farron;theresa may;edward miliband;jeremy corbyn
Abstract: Krize identity britského národa je fenoménem s hlubokými historickými kořeny a dlouhou tradicí. V první části práce popisuji čtyři tradiční směry britské orientace, které poprvé zmiňoval Timothy Garton Ash ve své knize a esejích. Tento základ pak využívám k vytvoření vlastní interpretace čtyř hlavních směrů zahraniční politiky Velké Británie. Cílem této práce je popsat a analyzovat zahraniční politické orientace dvou hlavních politických stran v Británii: Konzervativní strany a Labouristické strany. Dvě další britské strany, zejména Liberálně demokratická strana a Demokratická unionistická strana, v současné době výrazně ovlivňují zahraničně politické směřování Spojeného království, právě proto jsou také zanalyzovány v rámci jednotlivé kapitoly. Ve své analýze jsem použila volební programy výše zmíněných stran, jakož i projevy a prohlášení předsedů těchto politických stran.
Abstract in different language: The identity crisis for the British nation is a phenomenon with a deep historical roots and long tradition. In the first part of this work I describe four traditional directions of British orientation, which was first mentioned by Timothy Garton Ash in his book and essays. Then I use this basis for creation my own interpretation of four main directions of the foreign policy of Great Britain. The purpose of this work is to describe and analyze the foreign political orientations of the two main political parties in Britain: the Conservative Party and the Labor Party. Two other parties are also considered separately: the Liberal Democratic Party and the Democratic Unionist Party, which had a significant influence on the formation of the foreign policy of the United Kingdom during the period of this analysis (2013 - 2019). In my analysis, I used the election programs of the abovementioned parties, as well as speeches and proclamations by the main politicians of these parties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce484,7 kBAdobe PDFView/Open
Hlushakova_VED_MV.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP-mvts-opo-hlushakova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Hlushakova.pdfPrůběh obhajoby práce312,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37923

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.