Title: Odkaz Mnichovské konference (1938) na současnou zahraniční politiku USA
Other Titles: Legacy of the Munich conference (1938) to the current foreign policy of the USA
Authors: Svobodová, Jiřina
Advisor: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Referee: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37927
Keywords: prezidenti usa;intervence;usa;mnichovské paradigma
Keywords in different language: presidents of the usa;interventions;usa;munich paradigm
Abstract: Práce popisuje způsoby, jakými prezidenti Spojených států ospravedlňovali své kroky a akce v souvislosti s vojenskými intervencemi. Je v ní stručně popsán život a zkušenosti vybraných prezidentů a dále pak konflikt, ve kterém intervenci schválili. Čtenář v každé kapitole nalezne výroky daných prezidentů, ze kterých je v poslední kapitole vytvořeno zhodnocení angažovanosti USA ve zmiňovaných misích.
Abstract in different language: The thesis shows the ways, how presidents of the United States justified their steps and actions in conection with army interventions. Also briefly shows the life of choosen presidents and their experiences. Next part is discription of conflict, in which they had to intervened. In every chapter the reader can find speeches of prezidents and from them is made a appreciation of involvement in the last chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2. verze.pdfPlný text práce390,62 kBAdobe PDFView/Open
BP_ved_ Svobodova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova_BP_opo_mv.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova.pdfPrůběh obhajoby práce311,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37927

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.