Název: Umělecký styl ve výuce češtiny pro jinojazyčné mluvčí
Další názvy: The Poetic Style in Czech as a Foreign Language Education
Autoři: Sachrová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička Milan, Doc. PhDr. CSc.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37930
Klíčová slova: umělecký funkční styl;čeština jako cizí jazyk;učební materiály;komunikační kompetence;funkční stylistika;čeština pro cizince;výuka cizích jazyků
Klíčová slova v dalším jazyce: poetic style;czech as a foreign language;teaching materials;communicative competence;functional stylistics;czech for foreigners;foreign language education
Abstrakt: Cílem této práce je popsat možnosti využití uměleckého funkčního stylu ve výuce češtiny pro nerodilé mluvčí. Na základě obsahové analýzy učebních materiálů byla vymezena role funkční stylistiky ve výuce a popsány způsoby využití uměleckých textů v hodinách a v učebnicích češtiny pro cizince. Teoretickým základem pro výzkum byly práce zahraničních i tuzemských didaktiků cizích jazyků a požadavky na komunikační kompetence vycházející ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this dissertation is to describe the potential of the poetic style in Czech as a Foreign Language education. We analysed the textual content of teaching materials and then described the role of stylistics in Czech as a Foreign Language teaching including the usage of the poetic texts in the process of language education. The theoretical background was based on the experience of both foreign and Czech language didacticians. The results of the analysis were compared to the demands of communicative language learning and to the requirements of the Common European Framework of Reference for Languages.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
disertacni_prace_sachrova.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sachrova_sebesta.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sachrova_hrdlicka.pdfPosudek vedoucího práce50,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2019_prubeh_sachrova.pdfPrůběh obhajoby práce385,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37930

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.