Title: Umělecký styl ve výuce češtiny pro jinojazyčné mluvčí
Other Titles: The Poetic Style in Czech as a Foreign Language Education
Authors: Sachrová, Kateřina
Advisor: Hrdlička Milan, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37930
Keywords: umělecký funkční styl;čeština jako cizí jazyk;učební materiály;komunikační kompetence;funkční stylistika;čeština pro cizince;výuka cizích jazyků
Keywords in different language: poetic style;czech as a foreign language;teaching materials;communicative competence;functional stylistics;czech for foreigners;foreign language education
Abstract: Cílem této práce je popsat možnosti využití uměleckého funkčního stylu ve výuce češtiny pro nerodilé mluvčí. Na základě obsahové analýzy učebních materiálů byla vymezena role funkční stylistiky ve výuce a popsány způsoby využití uměleckých textů v hodinách a v učebnicích češtiny pro cizince. Teoretickým základem pro výzkum byly práce zahraničních i tuzemských didaktiků cizích jazyků a požadavky na komunikační kompetence vycházející ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Abstract in different language: The aim of this dissertation is to describe the potential of the poetic style in Czech as a Foreign Language education. We analysed the textual content of teaching materials and then described the role of stylistics in Czech as a Foreign Language teaching including the usage of the poetic texts in the process of language education. The theoretical background was based on the experience of both foreign and Czech language didacticians. The results of the analysis were compared to the demands of communicative language learning and to the requirements of the Common European Framework of Reference for Languages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertacni_prace_sachrova.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
sachrova_sebesta.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
sachrova_hrdlicka.pdfPosudek vedoucího práce50,21 kBAdobe PDFView/Open
2019_prubeh_sachrova.pdfPrůběh obhajoby práce385,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.