Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorStrnad, Stanislav
dc.contributor.refereeKubíček Jiří, Ing.
dc.date.accepted2019-6-12
dc.date.accessioned2020-07-17T13:46:23Z-
dc.date.available2018-10-16
dc.date.available2020-07-17T13:46:23Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-24
dc.identifier79511
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37932
dc.description.abstractDiplomová práce obsahuje konstrukční návrh hlavního pohonu soustruhu S-MT od firmy ŠKODA MACHINE TOOL. V úvodu práce je nejprve stanoveno zatěžovací spektrum. S využitím programu KISSsys je proveden kontrolní výpočet typizované převodovky hlavního pohonu. V další části práce je za využití programu KISSsoft proveden konstrukční návrh finálního převodu a návrh vřetene soustruhu včetně jeho uložení. V závěru práce je navržena skříň vřeteníku, jejíž tuhost je ověřena pomocí MKP softwaru.cs
dc.format88 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=79511-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsoustruh s-mtcs
dc.subjecthlavní pohon soustruhucs
dc.subjectzatěžovací spektrumcs
dc.subjecttepelně stabilní otáčkycs
dc.subjecttuhost vřetenecs
dc.subjecttuhost uloženícs
dc.subjectmkp vřeteníku soustruhucs
dc.titleNávrh hlavního pohonu soustružnického vřeteníkucs
dc.title.alternativeDesign of a main drive for a turning spindleen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis contains the design of the main drive of the lathe S-MT from ŠKODA MACHINE TOOL. In the introduction of this work is determined the load spectrum first. By using the KISSsys is created a check calculation of the standardized gearbox of the main drive. In the next part of this thesis is done the design of the final transmission and the design of the lathe spindle with its bearing by using the KISSsoft. At the end of this thesis is designed headstock cabinet, which stiffness is verified by FEM software.en
dc.subject.translatedlathe s-mten
dc.subject.translatedmain drive of latheen
dc.subject.translatedload spectrumen
dc.subject.translatedthermally stable rotation speeden
dc.subject.translatedspindle stiffnessen
dc.subject.translatedbearing stiffnessen
dc.subject.translatedfem of lathe headstocken
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP STRNAD.pdfPlný text práce7,24 MBAdobe PDFView/Open
DP_Strnad_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce752,74 kBAdobe PDFView/Open
DP_Strnad_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Strnad.pdfPrůběh obhajoby práce263,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.