Název: Konstrukční návrh kompozitového hydraulického jeřábu s integrovaným řešením spojů
Další názvy: The design of composite hydraulic crane with integrated joint solution
Autoři: Vrba, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Raab Zdeněk, Ing. Ph.D.
Oponent: Sedláček František, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37933
Klíčová slova: jeřáb;kompozitní materiály;hydraulika;mkp
Klíčová slova v dalším jazyce: crane;composite materials;hydraulice;fea
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konstrukční studií nakládacího jeřábu, pro který byl jako materiál zadavatelem práce zvolen uhlíkový kompozit. Práce obsahuje koncepční návrh rozpracovaný do výrobní dokumentace. Konstrukční práce byly podloženy analytickými výpočty ale i výpočty MKP.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on design study of loader crane, for which carbon composite was selected as material by the thesis assigner. The thesis contains conceptual design developed into production documentation. The design work was supported by analytical calculations as well as FEA calculations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vrba.pdfPlný text práce32,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Vrba_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce636,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Vrba_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrba.pdfPrůběh obhajoby práce262,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37933

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.