Title: Konstrukční řešení dvousloupého kovacího lisu s ohledem na zvýšení boční tuhosti
Other Titles: Structural design of two-column forging press aimed at increase of side stiffness
Authors: Kosť, Tom
Advisor: Kubec Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Brzák Stanislav, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37940
Keywords: hydraulický lis;kování;tuhost;excentricita;analýza
Keywords in different language: hydraulic press;forging;stiffness;eccentricity;analysis
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zvýšením boční tuhosti dvousloupového kovacího lisu CKV 45/50 MN od společnosti TS Plzeň a.s. Práce obsahuje rešerši na zadané téma, analytický výpočet rámu lisu, analýzu současného řešení, návrh variant změny tvaru sloupů pro zvýšení tuhosti lisu a jejich zhodnocení. Zvolená varianta je porovnána se současným řešením lisu při spektrálním zatížení.
Abstract in different language: This thesis is focused on the increase of side stiffness of the two-column forging press type CKV 45/50 MN produced by firm TS Pilsen, joint stock company. The thesis contains background research aimed at the defined subject, analytical calculation of the press frame, analysis of actual product solution, design of variants of modificated columns aimed to increase the press stiffness and their comparison. Finally the best variant is compared with actual press submitted to spectral loads.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP, Tom Kost.pdfPlný text práce6,08 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kost_oponent.pdfPosudek oponenta práce540,09 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kost_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce696,32 kBAdobe PDFView/Open
Kost.pdfPrůběh obhajoby práce579,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.