Title: Zpracování a ochrana osobních údajů a veřejná správa
Other Titles: The processing and protection of personal data and public administration
Authors: Mertlů, SIMON
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37975
Keywords: osobní údaje;ochrana osobních údajů;veřejná správa;legislativa;gdpr
Keywords in different language: personal data;personal data protection;public administration;legislation;gdpr
Abstract: Bakalářská práce pojednává o ochraně osobních údajů v rámci legislativy, která stanoví práva a povinnosti, a zaměřuje se a porovnává legislativu České republiky a legislativu Evropské unie respektive zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů s GDPR a to v rámci veřejné správy, jelikož subjekty veřejné správy jako orgány moci veřejné především obce a kraje jako veřejnoprávní korporace jsou jednou z nejpočetnějších skupin správců a zpracovatelů. Nová právní úprava GDPR přihlíží k potřebě ochrany osobních údajů v rámci pokroku společnosti v oblasti moderních technologií a informačních systémů, které jsou ve veřejné správě využívány, a zpřísňuje či jinak upravuje některé práva a povinnosti a proto je jí věnovaná podstatná část bakalářské práce.
Abstract in different language: The topic of this bachelor's thesis is data protection under the proper legislation, which compares legislation of the Czech Republic and the European Union. Specifically the statute regarding personal data protection and GDPR in the public sector as there is the majority of people working with personal data. GDPR seeks new ways of data protection in the progressing modern society, taking into account new technologies which are increasingly used in public administration, it strengths or reforms parts of the existing statute and that is why a substantial part of this thesis is dedicated to it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zpracovani a ochrana osobnich udaju a verejna sprava SIMON MERTLU.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Mertlu - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce632,59 kBAdobe PDFView/Open
Mertlu - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce824,47 kBAdobe PDFView/Open
Mertlu - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce288,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37975

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.