Title: Psychologické a psychosociální potřeby seniorů
Other Titles: Psychological and psychosocial needs of seniors
Authors: Pelzerová, Denisa
Advisor: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Referee: Wagnerová Lada, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38031
Keywords: stáří;změny ve stáří;choroby vyššího věku;psychologické a psychosociální potřeby;potřeby seniorů
Keywords in different language: old age;changes in the old age;diseases of elderly psychological and psychosocial needs;needs of seniors
Abstract: Práce se zabývá psychologickými a psychosociálními potřebami seniorů. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzovat psychologické a psychosociální potřeby seniorů uváděné v literatuře a následně je porovnat s reálnými potřebami seniorů žijících v domově s pečovatelskou službou. Výzkum byl prováděn prostřednictvím řízeného rozhovoru s obyvateli domova s pečovatelskou službou za použití dotazníku zaměřujícího se na otázky ohledně psychologických a psychosociálních potřeb seniorů. Potřeby zjištěné z literatury byly následně porovnány s těmito reálnými potřebami seniorů. Zjistila jsem, že potřeby popsané v literatuře odpovídají skutečným potřebám seniorů. Dále byly identifikovány nové dílčí potřeby, které byly následně popsány pod souhrnným názvem estetické potřeby. Tyto potřeby znamenají například to, že i senior má potřebu péče o sebe, potřebuje se dobře oblékat a potřebuje si zkrášlovat svůj byt.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is concerned with the psychological and psychosocial needs of seniors. The main target of this bachelor thesis was to analyze psychological and psychosocial needs of seniors in literature. In the practical part of the thesis such findings will be compared with the actual needs of seniors living in a nursing home. The research was conducted through a controlled interview with residents of a nursing home. A questionnaire focused on the psychological and psychosocial needs of seniors, their values, joys, sorrows etc. The needs identified from the literature were then contrasted with actual seniors' needs. I discovered that the needs described in the literature match the real needs of seniors. In addition, a new portion of needs was identified - aesthetic needs. Aesthetic needs mean that even a senior has the need to care about himself/herself, the need to dress well and the need to make his/her flat nice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Pelzerova.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Pelzerova_2.pdfPosudek oponenta práce958,2 kBAdobe PDFView/Open
Pelzerova_1.pdfPosudek vedoucího práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Pelzerova_O.pdfPrůběh obhajoby práce371,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.