Title: Statistika abuzu nikotinu mezi zdravotnickými obory
Other Titles: Statistics of nicotin abuse among medical fieldy
Authors: Králová, Iveta
Advisor: Braunová, Alexandra
Referee: Šafránková, Zuzana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3808
Keywords: nikotin;tabák;kouření;kuřák;cigarety;zdravotnický personál
Keywords in different language: nicotine;tobacco;smoking;smokers;cigarettes;medical personal
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zneužíváním nikotinu zdravotnickým personálem. Teoretická část práce poskytuje všeobecné informace o tabáku, kouření tabákových produktů, o závislosti a léčbě závislosti na nikotinu a o onemocněních způsobených vlivem kouření a o vlivu pasivního kouření. V neposlední řadě se specializuje na kouření zdravotnického personálu. Praktická část zpracovává výsledky mého šetření, které bylo prováděno pomocí dotazníků. Výzkumné šetření probíhalo u zdravotnického personálu v interních a chirurgických oborech. Cílem bakalářské práce bylo zmapovat abúzus nikotinu mezi zdravotnickými pracovníky. Výsledky průzkumu ukazují na situaci v oblasti zneužívání nikotinu zdravotnickým personálem na interních a chirurgických odděleních. Výsledky z těchto oddělení jsou vzájemně porovnávány. Dále hodnotí mezilidské vztahy mezi kuřáky/kuřačkami/ a nekuřáky/nekuřačkami.
Abstract in different language: This undergraduate thesis investigates the nicotine abuse within the medical personal. The theoretical part gives general account of the issues of tobacco, smoking tobacco products, caused addiction and the treatment of this addiction, of the tobacco caused illnesses and of the influence of passive smoking. Last but not least it focuses on smokers present amongst medical personal. Secondly, the practical part displays the results of my research based on questionnaires. The research has been executed in the ranks of medical personal of internal and surgery medicin. The thesis' aim was to chart the level of nicotine abuse among medical staff. The results show the current situation of nicotine abuse by medical personal of internal and surgical departments. Consequently, the gained results are compared with each other. There is also an evaluation of interpersonal relationships between smokers and nonsmokers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka.pdfPlný text práce870,87 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Kralova.jpgPosudek vedoucího práce150,48 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Kralova.jpgPosudek oponenta práce105,25 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Kralova.jpgPrůběh obhajoby práce88,4 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3808

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.