Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorBrož, Petr
dc.contributor.refereeHradec Milan, Mgr. Dr.
dc.date.accepted2019-5-21
dc.date.accessioned2020-07-17T13:47:58Z-
dc.date.available2018-2-8
dc.date.available2020-07-17T13:47:58Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-28
dc.identifier77354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38118
dc.description.abstractDiplomová práce zprostředkovává analýzu konkrétního institutu dědického práva, a to jmenovitě přechod pozůstalosti na dědice dle aktuálně platného a účinného zákona č. 89/2012 Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Autor popisuje a analyzuje všechny specifické segmenty institutu přechodu pozůstalosti. Tato část je stěžejním bodem a cílem této práce, čemuž odpovídá pozornost, která je tomuto institutu věnována z hlediska objemu textu a počtu podkapitol, které se mu věnují. Autor také stručně přibližuje současnou legislativou tohoto institutu v rakouském právu. Důvodem k tomu je dlouhé historické provázání obou těchto právních řádů a rovněž také nedávná obsáhlá změna rakouského občanského práva k 1. 1. 2017 které je též věnována stručná kapitola v této práci, kde autor přibližuje některé rysy této novelizace. Tato práce také obsahuje stručný popis vývoje tohoto institutu v čase.cs
dc.format61 s. (127 267 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdědické právocs
dc.subjectpřechod pozůstalosti na dědicecs
dc.subjectnabytí dědictvícs
dc.subjectvýhrada soupisucs
dc.subjectspráva pozůstalostics
dc.subjectzávěra pozůstalostics
dc.subjectnový občanský zákoníkcs
dc.subjectvšeobecný zákoník občanskýcs
dc.subjectabgbcs
dc.subjectallgemeine bürgerliche gesetzbuchcs
dc.subjectaußstrgcs
dc.subjectaußerstreitgesetzcs
dc.subjectnové rakouské dědické právo.cs
dc.titlePřechod pozůstalosti na dědice v českém a rakouském právucs
dc.title.alternativeThe transition of the estate to heirs in Czech and Austrian lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis provides an analysis of one specific institute of succession law, namely the transition of the estate to the heirs according to the current Czech legislation No. 89/2012 Civil Code, as amended. The author describes and analyse all specific segments of this institute as the transition of the estate goes. This part is the focus and the centre of this thesis and the attention on this chapter is reflected in the volume of subchapters and paragraphs devoted to it. The author also briefly deals with the current legislation of this institute in Austrian law. The reason for this is the historical connection of these two legal systems, as well as recent changes in the form of massive and vital amendments to both legal systems regarding law of succession but especially the Austrian succession law amendment in effect from 1. 1. 2017 that has dedicated chapter in this work. This thesis also contains a brief description of the development of this institute in time.en
dc.subject.translatedlaw of successionen
dc.subject.translatedtransition of the estate to the heiren
dc.subject.translatedinheritance acquisitionen
dc.subject.translatedreservation of the inventoryen
dc.subject.translatedadministration of the estateen
dc.subject.translatedconclusion of the estateen
dc.subject.translatednew civil codeen
dc.subject.translatedabgben
dc.subject.translatedallgemeine bürgerliche gesetzbuchen
dc.subject.translatedaußstrgen
dc.subject.translatedaußerstreitgesetzen
dc.subject.translatednew austrian law of succession.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr Broz - DP - Prechod pozustalosti na dedice v ceskem a rakouskem pravu.pdfPlný text práce902,71 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Broz.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Broz.pdfPosudek oponenta práce796,99 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Broz.pdfPrůběh obhajoby práce258,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38118

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.