Title: Vyživovací povinnost mezi manžely, rozvedenými manžely a registrovanými partnery
Other Titles: The Maintenance obligation between husbands, divorced husbands and registered partners
Authors: Skučková, Kateřina
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Hradec Milan, Mgr. Dr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38128
Keywords: rodinné právo;právní úprava;vyživovací povinnost;výživné;manželé;rozvod;registrovaní partneři;vyživovací povinnost mezi manžely;vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely;vyživovací povinnost mezi registrovanými partnery
Keywords in different language: family law;legislation;maintenance obligation;alimony;husbands;divorce;registered partners;maintenance obligation between husbands;maintenance obligation between divorced husbands;maintenance obligation between registered partners
Abstract: Diplomová práce se zabývá vyživovací povinností mezi manžely, rozvedenými manžely a registrovanými partnery. Obsah práce je rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá vyživovací povinností obecně, část této kapitoly je zaměřena na definici hlavních pojmů jako vyživovací povinnost, výživné, výživa, prameny práva a jednotlivé druhy vyživovací povinnosti, další část se věnuje společným pravidlům pro všechny druhy vyživovací povinnosti. Stěžejní část práce tvoří druhá až čtvrtá kapitola. Tyto kapitoly se věnují vybraným druhům vyživovací povinnosti - od jejich vzniku, přes rozsah vyživovací povinnosti, její výši při stanovení výživného soudem, zánik až po procesní stránku vyživovací povinnosti, tj. řízení o určení výživného. Diplomová práce se zaměřuje i na vyživovací povinnost v praxi. V rámci jednotlivých kapitol věnuje pozornost vybraným soudním rozhodnutím týkajících se vyživovací povinnosti.
Abstract in different language: The thesis deals with the maintenance obligation between husbands, divorced husbands and registered partners. The concept of this thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with the maintenance obligation in general, the part of this chapter focuses on the definition of main terms as the maintenance obligation, maintenance, sustenance, the sources of law and kinds of maintenance obligation, another part deals with common rules including all kinds of maintenance obligation. The main part of this thesis is comprised of the second, third and fourth chapters. These chapters deal with individual types of maintenance obligation - from their existence, over the scope of the maintenance obligation, determining the amount of maintenance by the court, extincion and the procedural aspect of the maintenance obligation - the maintenance proceedings. The last chapter of this thesis deals with maintenance obligation in practice, the chapter is focused on the case law of courts of the Czech Republic related to maintenance obligation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Katerina Skuckova.pdfPlný text práce940,02 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Skuckova.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Skuckova.pdfPosudek oponenta práce799,03 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Skuckova.pdfPrůběh obhajoby práce253,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.