Title: Funkce soudce
Other Titles: The office of a judge
Authors: Brzkovský, Jan
Advisor: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38146
Keywords: funkce soudce;přípravná služba;justiční čekatel;zákonné požadavky;osobnostní předpoklady;jmenování soudcem;justiční akademie;ministr spravedlnosti;ministerstvo spravedlnosti;soudce
Keywords in different language: the office of a judge;preparatory service;judicial trainee;legal requirements;personal prerequisite;the appointment of a judge;judicial academy;minister of justice;ministry of justice;judge
Abstract: Tématem této diplomové práce je Funkce soudce, se zaměřením na její vznik. Cesta k funkci soudce typicky začíná přípravnou službou, nebo některou z jejich alternativ, stejně jako tato práce. Dále jsou rozebírány zákonné požadavky na vznik funkce soudce, osobnostní předpoklady pro výkon funkce soudce, včetně jejich způsobu zkoumání a v neposlední řadě proces jmenování soudcem a přidělení k soudu.
Abstract in different language: The topic of this thesis is the office of a judge, with focus on the appointment to the office of a judge. The way to the office of a judge begins with the preparatory service, or one of its alternatives, as well as this thesis. Further, it adresses the legal requirements for the appointment of a judge, personality prerequisites for a judge, including methods of their examination and last, but not least, the process of appointing a judge and assigning to court.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Brzkovsky_Funkce_soudce.pdfPlný text práce890,6 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Brzkovsky.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Brzkovsky.pdfPosudek vedoucího práce953,41 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Brzkovsky.pdfPrůběh obhajoby práce281,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.