Title: Milétské myšlení a jeho kořeny
Other Titles: Milesian Thought and Its Roots
Authors: Voznica, Matěj
Advisor: Kočandrle Radim, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Jiráková Karolína, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38209
Keywords: thalés;anaximandros;anaximenés;aristotelés;voda;vzduch;apeiron;kosmogonie;kosmologie;mytologie
Keywords in different language: thales;anaximander;anaximenes;aristotle;water;air;apeiron;cosmogony;cosmology;mythology
Abstract: Diplomová práce se zabývá myšlením milétských filosofů. Autor se v práci postupně zabývá představami Thaléta, Anaximandra a Anaximena. Autor se v práci snaží odhlédnout od tradiční interpretace těchto myslitelů vycházející z Aristotelova konceptu čtyř příčin a poukázat na možné paralely v mytologických představách starověkého Řecka a starověkého Předního východu. Hlavním cílem práce je objevit kořeny milétského myšlení.
Abstract in different language: The thesis deals with the thinking of Milesian philosophers. The author deals with the ideas of Thales, Anaximander and Anaximenes. The author seeks to discard the traditional interpretation of these thinkers based on Aristotle's concept of four causes and to point out possible parallels in the mythological ideas of ancient Greece and the ancient Near East. The main goal of the thesis is to discover the roots of Milesian thinking.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voznica-diplomova prace.pdfPlný text práce774,16 kBAdobe PDFView/Open
Voznica_1.pdfPosudek vedoucího práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Voznica_2.pdfPosudek oponenta práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Voznica_O.pdfPrůběh obhajoby práce354,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.