Title: "Můj Bečov"- cyklus fotografií
Other Titles: "My Bečov"- cycle of photos
Authors: Šindelářová, Naděžda
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38234
Keywords: dokumentární fotografie;fotografování života;fotografická reflexe;černobílá fotografie
Keywords in different language: documentary photos;taking photos of life;photo reflection;black-and-white photo
Abstract: Ve své diplomové práci se zabývám tvorbou dokumentárních fotografií využívajících prvky reportáže, zachycení krajiny, architektury a známých i neznámých zátiší města Bečova nad Teplou. V teoretické části přibližuji vývoj české dokumentární fotografie v 80. a 90. letech 20. století. Také zde zmiňuji některé významné představitele této umělecké oblasti, kteří se zasloužili o zviditelnění české dokumentární fotografie v evropském měřítku. Praktickou část mé diplomové práce ve formě digitálních fotografií jsem rozdělila na několik témat a to pod názvy KRAJINA, LIDÉ, ARCHITEKTURA, SAKRÁLNÍ STAVBY. Každé téma obsahuje několik fotografií, které konkrétně popisuji. Snažím se zdůvodnit, proč jsem si vybrala právě daný motiv a co jsem konkrétní fotografií chtěla sdělit okolí. Pro tento účel jsem zvolila černobílou formu své tvorby. V průběhu mé práce jsem se snažila vystihnout Bečov nad Teplou tak jak si žije svým vnitřním životem i bez turistů a zidealizovaných propagačních materiálů a fotografií. Bečov nad Teplou, který vidím já, je jiný. Na základě teoretických poznatků a praktických výstupů jsem navrhla dva vyučovací projekty spojené s tématikou fotografování života v daném městě.
Abstract in different language: This thesis deals with taking documentary photos using the means of reportage, and capturing the local landscape, architecture and some known as well as unknown secluded places of the town of Bečov nad Teplou. The theoretical part focuses on the development of Czech documentary photograph in the 80´s and 90´s of the 20th century. Some famous representatives of this art are mentioned in this part. They significantly contributed to Czech documentary photographing and made it known in Europe. The practical part in the form of digital photos is divided into several topics named LANDSCAPE, PEOPLE, ARCHITECTURE, SACRAL BUILDINGS. Each topic contains photographs which are described into details. There are reasons why the particular photos have been selected and a message referring to every individual piece. Black-and-white style was chosen to be the best for this part. In the thesis there is a description of the town´s inner life without the influence of tourists, idealized leaflets and photos. It gives the author´s personal view which is described as completely different from the standard one. Based on the theoretical and practical experience, the author offers two educational projects referring to taking photos of town´s life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Muj Becov_Sindelarova.pdfPlný text práce9,77 MBAdobe PDFView/Open
Sindelarova_posudek_V_Masek.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Sindelarova_posudek_O_Benish.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
scan_prubeh obhajoby_Sindelarova Nadezda.pdfPrůběh obhajoby práce482,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.