Title: KreKra výtvarná kreativní krabice mezioborových nápadů
Other Titles: KreKra - artistic creative box of interdisciplinary ideas
Authors: Vlnová, Barbora
Advisor: Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Referee: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38235
Keywords: výtvarná výchova;mezioborové vazby;průřezová témata;výtvarné hry;kreativní krabice
Keywords in different language: art education;interdisciplinary relations;cross-cutting themes;art games;creative box
Abstract: Tato diplomová práce má za cíl vytvořit snadné a originální pomůcky s nápady, které pomohou učitelům v praxi. V teoretické části je nutné pojmout výtvarnou výchovu komplexně. Základem každého nápadu je důkladné studium odborné literatury, které nám pomůže nahlédnout pod povrch daného problému a pochopit tak jeho zákonitost. V tomto případě je nutné objasnit podmínky, za jakých je v základních školách výtvarná výchova pojata. Mezioborové vtahy, průřezová témata i vtahy RVP ZV nabízí mnoho řešení, kterým je nutné porozumět. Soudobá výtvarná výchova, alternativní možnosti vzdělávání i didaktická hra v edukačním principu nám nabízí skvělé poznatky, které můžeme uplatit v druhé části. Praktická část představuje průvodce s pomůckami, které mají přesah do čtyř dalších předmětů, zejména pak výtvarné výchovy. Nabízí také sadu jednorázových výtvarných her. Jako výstup průvodce bude vytvořena také konkrétní KreKra - Kreativní Krabice, která bude obsahovat všechny tyto pomůcky a je tak možné s ní okamžitě tvořit. KreKra je krabice která nabízí nápady, ale i formu, jak různé hodiny či témata pojmout. Svou transparentností přestavuje jednak jednoduchost celého konceptu, ale také praktičnost.
Abstract in different language: In the theoretical part, the student will clarify the notions of interdisciplinary relations in art education, cross-curricular themes and interdisciplinary relationships in RVP ZV, contemporary possibilities and potential of art education, and will also focus on didactic play as an educational principle, the benefits of alternative education options. In the practical part he will propose a set of art games with various interdisciplinary overlaps, which will be usable for teachers of primary school. The creative box will include a guide that puts ideas on how to use individual KreKra aids and materials in class.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barbora_Vlnova__diplomova__pra_ce_KreKra.pdfPlný text práce38,79 MBAdobe PDFView/Open
Vlnova_posudek_V_Slavik.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Vlnova_posudek_O_Slavik.pdfPosudek oponenta práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
scan_prubeh obhajoby_Vlnova Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce554,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.