Title: Pohyb krajinou
Other Titles: Landscape movement
Authors: Sefzigová, Barbora
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Hodonský František, Prof. akad. mal.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38236
Keywords: krajina;krajinářství;kresba;tvořivost;výtvarná výchova
Keywords in different language: landscape;landscaping;drawing;creativity;art education
Abstract: Předmětem diplomové práce se stává soubor šesti černobílých kreseb středního formátu, v jednom případě se jedná o velkoformátovou kresbu. Obrazy jsou nakreslené výhradně přírodninami. Použita byla černá akrylová barva v různých tónech. Cílem kvalifikační práce je vytvoření kreseb a následné použití přírodnin jako kresebného prostředku ve výtvarné výchově s ohledem na rozvoj tvořivosti. Odučená výuková jednotka a reflexe hodiny slouží k propojení souboru kreseb na téma Pohyb krajinou s praktickým využitím přírodnin v hodinách výtvarné výchově.
Abstract in different language: The topic of the thesis is a set of six middle-sized black-and-white drawings, in one case it is a large-format drawing. The paintings are drawn exclusively by natural materials. Black acrylic paint was used in different tones. The aim of the thesis is to create drawings and use them as a drawing tool in art education with regard to the development of creativity. The lesson and its feedback are used to link the set of drawings on the topic of "Movement through the Landscape" with the practical use of natural materials in the art education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sefzigova_2019.pdfPlný text práce26,29 MBAdobe PDFView/Open
Sefzigova_posudek_V_Polacek.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Sefzigova_posudek_O_Hodonsky.pdfPosudek oponenta práce582,53 kBAdobe PDFView/Open
scan_prubeh obhajoby_Sefzigova Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce538,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.