Název: Ošetřovatelská péče o neklidného pacienta na gerontopsychiatrickém oddělení
Další názvy: Nursing care of agitated patients in the gerontontspsychiatrical department
Autoři: Havránková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Balejová, Ivana
Oponent: Hajšmanová, Bohumila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3834
Klíčová slova: gerontopsychiatrie;ošetřovatelská péče;neklid;pacient
Klíčová slova v dalším jazyce: gerontopsychiatry;nursing care;restlessness;patient
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na poskytování specifické ošetřovatelské péče o neklidného pacienta na gerntopsychiatrickém oddělení. V teoretické části jsou popsány gerontopsychiatrická zařízení, projevy a možné příčiny neklidného chování pacienta. Dále jsou popisována specifika poskytované ošetřovatelské péče o neklidného pacienta na gerontopsychiatrickém oddělení včetně forem intenzivního dohledu pacienta, zásad vhodné komunikace, farmakoterapie a restriktivních postupů. V praktické části zjišťuji znalosti ošetřovatelského personálu v oblasti komunikace, ošetřovatelské péče o neklidného pacienta a možný negativní vliv na ošetřovatelský personál.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on providing nursing care for specific patient gerontopsychical troubled department.In the theoretical section describes gerontopsychiatrical equipment, signs and possible causes of restless behavior of the patient. Further described are specifics provided nursing care for a patient to the troubled department gerontopsychiacal forms of intensive supervision, including the patient, the principles of appropriate communication, pharmacotherapy and restrictive practices. In the practical part I find the knowledge of nursing staff in communication, nursing care of the agitated patient and the possible negative impact on the nursing staff.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Osetrovatelska pece o neklidneho pacienta na gerontopsychiatrickem oddeleni.pdfPlný text práce347,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Havrankova.zipPosudek vedoucího práce151,78 kBZIPZobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Havrankova.zipPosudek oponenta práce159,93 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Havrankova.jpgPrůběh obhajoby práce108,37 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3834

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.