Title: Ošetřovatelská péče o neklidného pacienta na gerontopsychiatrickém oddělení
Other Titles: Nursing care of agitated patients in the gerontontspsychiatrical department
Authors: Havránková, Jana
Advisor: Balejová, Ivana
Referee: Hajšmanová, Bohumila
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3834
Keywords: gerontopsychiatrie;ošetřovatelská péče;neklid;pacient
Keywords in different language: gerontopsychiatry;nursing care;restlessness;patient
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na poskytování specifické ošetřovatelské péče o neklidného pacienta na gerntopsychiatrickém oddělení. V teoretické části jsou popsány gerontopsychiatrická zařízení, projevy a možné příčiny neklidného chování pacienta. Dále jsou popisována specifika poskytované ošetřovatelské péče o neklidného pacienta na gerontopsychiatrickém oddělení včetně forem intenzivního dohledu pacienta, zásad vhodné komunikace, farmakoterapie a restriktivních postupů. V praktické části zjišťuji znalosti ošetřovatelského personálu v oblasti komunikace, ošetřovatelské péče o neklidného pacienta a možný negativní vliv na ošetřovatelský personál.
Abstract in different language: This thesis is focused on providing nursing care for specific patient gerontopsychical troubled department.In the theoretical section describes gerontopsychiatrical equipment, signs and possible causes of restless behavior of the patient. Further described are specifics provided nursing care for a patient to the troubled department gerontopsychiacal forms of intensive supervision, including the patient, the principles of appropriate communication, pharmacotherapy and restrictive practices. In the practical part I find the knowledge of nursing staff in communication, nursing care of the agitated patient and the possible negative impact on the nursing staff.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osetrovatelska pece o neklidneho pacienta na gerontopsychiatrickem oddeleni.pdfPlný text práce347,47 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Havrankova.zipPosudek vedoucího práce151,78 kBZIPView/Open
Oponent bakalarske prace - Havrankova.zipPosudek oponenta práce159,93 kBZIPView/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Havrankova.jpgPrůběh obhajoby práce108,37 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3834

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.