Title: Časově proměnná vizualizace ze senzorových dat v budově v prostředí 3D GIS
Other Titles: Time-variable visualization from sensor data inside building in a 3D GIS environment
Authors: Macura, Jan
Advisor: Jedlička Karel, Ing. PhD.
Referee: Orlík Tomáš, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38354
Keywords: 3d;4d;bim;cesiumjs;czml;gis;internet věcí;kartografická vizualizace;observations&measurements;prostorová data;senzory;simulace šíření tepla;smart city
Keywords in different language: 3d;4d;bim;cartographic visualization;cesiumjs;czml;gis;heat transfer simulation;internet of things;observations&measurements;sensors;smart city;spatial data
Abstract: V současnosti můžeme sledovat zvyšující se prolnutí mezi Geografickými informačními systémy, oblastí Building Information Management a Internetem věcí. Tato práce se soustředí na jeden konkrétní případ, který zahrnuje kombinaci prostorových a senzorových dat. Prostorová data popisují místnosti v budově. Senzorová data charakterizují vývoj teploty v těchto místnostech a byla získána pomocí simulace šíření tepla. Následně byla vytvořena kartografická 4D vizualizace těchto dat za použití platformy CesiumJS. Celý technologický postup byl rozdělen do tří samostatných komponent - zpracování prostorových dat, simulace šíření tepla a 4D vizualizace. Tyto komponenty mají jasně definovaná rozhraní pomocí standardizovaných formátů jako O&M nebo glTF. Naše řešení je tudíž modulární. Krom toho, všechny zdrojové kódy vytvořené pro tuto práci jsou otevřené a veřejně dostupné, kdokoliv je tedy může adaptovat a rozšířit ke svému účelu.
Abstract in different language: Nowadays, we can find increasing overlap between Geographic Information Systems, Building Information Management and Internet of Things. This thesis focuses on one such interdisciplinary scenario, which involves combination of spatial data and sensor data. The spatial data describe the rooms of a building. The sensor data characterise the temperature development in these rooms and are obtained by a heat transfer simulation. Subsequently, a 4D cartographic visualisation of these data was created with the use of a CesiumJS platform. Our overall workflow was divided into three standalone components - a spatial data processing, a simulation of heat transfer and a 4D visualisation. These components have clearly defined interfaces with the use of standardised file formats like O&M or glTF. Hence, the solution is modular. Beside that, all source codes created for this thesis are open and publicly available, thus anyone can adapt and enhance any part of our solution for one's purpose.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
macura_dp.pdfPlný text práce7,4 MBAdobe PDFView/Open
PO_Macura.pdfPosudek oponenta práce643,87 kBAdobe PDFView/Open
PV_Macura.pdfPosudek vedoucího práce750,68 kBAdobe PDFView/Open
Macura.pdfPrůběh obhajoby práce172,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.