Title: Atraktivita kamenných obchodů
Other Titles: The attractiveness of the brick and mortar stores
Authors: Poslední, Jakub
Advisor: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38399
Keywords: kamenný obchod;atraktivita;maloobchod;technologie;mobilní aplikace;trendy;marketing
Keywords in different language: brick and mortar store;attractiveness;retail;technology;mobile application;trends;marketing
Abstract: Předmětem předkládané bakalářské práce "Atraktivita kamenných obchodů" je zkoumání současné atraktivity kamenných obchodů. V teoretické části práce je čtenář seznámen s teoretickým základem k obecnému tématu obchod, zákazníci v maloobchodě a tuto část uzavírá téma marketing v maloobchodě. Dalším bodem je identifikace současných trendů v oblasti maloobchodu, jsou zde představeny využívané moderní technologie, jejich funkce a užití v praxi. Praktická část práce začíná samotnou metodikou bakalářské práce a poté je za pomoci vhodných metod analyzována současná situace v kamenných obchodech. V poslední kapitole se autor ohlíží na získané výsledky a představuje návrhy na možné zvýšení atraktivity kamenných obchodů. Hlavním výstupem práce je zhodnocení atraktivity kamenných obchodů a představení řešení na její možné zvýšení.
Abstract in different language: The subject of the bachelor thesis "The attractiveness of the brick and mortar stores" is to examine the current attractiveness of the brick and mortar stores. In the theoretical part, the reader is acquainted with the theoretical basis for the general topic of trade, customers in retail and on the end of this part is the topic called marketing in retail. Next point is the identification of current trends in the field of retail, there are presented modern technologies, their functions and use in practice. The practical part of the thesis starts with the methodology and then with the help of suitable methods the current situation in the brick and mortar stores is analyzed. In the last chapter, the author looks at the results obtained and presents suggestions for a possible increase in the attractiveness of the brick and mortar stores. The main output of the work is to evaluate the attractiveness of the brick and mortar stores and the introduction of solutions to its possible increase.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ELEKTRONICKA Finalni Bakalarska Prace Jakub Posledni.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Posledni_Jakub_v.pdfPosudek vedoucího práce221,03 kBAdobe PDFView/Open
Posledni_Jakub_o.pdfPosudek oponenta práce161,7 kBAdobe PDFView/Open
Posledni_J_p.pdfPrůběh obhajoby práce86,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.