Title: Marketing na sociálních sítích z pohledu YouTuberů
Other Titles: Marketing on social media platforms from Youtubers perspective
Authors: Vurm, Radek
Advisor: Prantl David, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38406
Keywords: youtube;reklama;marketing;marketingová komunikace;sociální sítě
Keywords in different language: youtube;advertisement;marketing;marketing communication;social medias
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá nejmodernějšími marketingovými nástroji dnešní doby. Práce je rozdělená do dvou částí. V teoretické části se autor zaměřil na teoretický úvod do marketingové komunikace na sociálních médiích. V této části se autor zaměřil na marketing, marketingový mix, sociální sítě a platformu YouTube. Praktická část je zaměřena na detailní rozbor vybraného YouTubera a jeho působení sociálních sítí Facebook a Instagram a také na platformu YouTube. Výsledky z této části jsou využity v poslední části zaměřené na návrhy pro zlepšení.
Abstract in different language: The Bachelos thesis deals with the most modern marketing tools of today. This Bachelor thesis is devided to two parts. In theoretical part is focused on marketing, marketing mix, social medias and platform YouTube. Practical part is focused on detailed analysis of the selected YouTuber and his effect on the social media sites. And also on the YouTube platform. The results from this section are used in the final section for suggestions for improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarskaprace_Vurm_finalni_zari.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Vurm_Radek_v.pdfPosudek vedoucího práce156,24 kBAdobe PDFView/Open
Vurm_Radek_o.pdfPosudek oponenta práce232,51 kBAdobe PDFView/Open
Vurm_p.pdfPrůběh obhajoby práce78,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.