Název: Historie a současnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 6 let
Další názvy: History and present of health care institutions and children's homes for children up to 6 years
Autoři: Koudelová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Ajglová, Jana
Oponent: Sedláčková, Romana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3846
Klíčová slova: kojenecký ústav;dětský domov;náhradní rodinná péče;osvojení;ústavní péče;rodina
Klíčová slova v dalším jazyce: infant care center;children´s home;substitute family care;adoption;institutional care;family
Abstrakt: Téma bakalářské práce je zaměřeno na historický vývoj a současnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti od 0 do 6 let věku. Cílem této práce je porovnání rozdílů v poslání kojeneckých ústavů a dětských domovů od 0 do 3 let dříve a nyní, potvrzení teorie profesora Matějčka o vzniku současných kojeneckých ústavů a dětských domovů, porovnání důvodů přijetí dětí do zařízení dříve a nyní, posouzení péče o děti v historii a současnosti a porovnání podmínek náhradní rodinné péče dříve a nyní. Výsledky bakalářské práce vycházejí z dostupných historických faktů a doložených skutečností, dále ze studia 34 současných kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti od 0 do 6 let z celé České republiky a z vlastních zkušeností.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of the Bachelor thesis is focused on the historical development and present of health care institutions and children's homes for children from 0 to 6 years of age. The aim of this work is to compare the differences in the Mission of the health care institutions and children's homes from 0 to 3 years earlier and now, the confirmation of the theory of Professor Matějčka on the origin of the current health care institutions and children's homes, the comparison of the reasons the reception of children into the device before, and now, the assessment of child care in the history and present conditions and comparison of alternative family care, before and now. The results of the Bachelor thesis based on the available historical facts and documented facts, as well as by studying the 34 current health care institutions and children's homes for children from 0 to 6 years from across the Czech Republic and from own experience
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Koudelova-bakalarska prace.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Koudelova.jpgPosudek vedoucího práce124,92 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Koudelova.jpgPosudek oponenta práce98,79 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Koudelova.jpgPrůběh obhajoby práce108,46 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3846

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.