Název: Kvalita života nemocného po náhradě srdeční chlopně
Další názvy: Patients´quality of life after heart valve replacement
Autoři: Krechowská, Martina
Vedoucí práce/školitel: Layerová, Helena
Oponent: Nováková, Jaroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3847
Klíčová slova: srdeční chlopně;stenóza;regurgitace;chlopenní náhrady;operace srdce;ošetřovatelská péče;kvalita života
Klíčová slova v dalším jazyce: heart valve;stenosis;regurgitation;valve replacement;valve surgery;nursing;quality of live (QoL)
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje pacientům po náhradě srdeční chlopně a kvalitě jejich života. Práce se skládá ze dvou částí, z části teoretické a praktické. V teoretické části jsou popsány nejčastější typy chlopenních vad, druhy náhrad srdečních chlopní, historie a současné možnosti chirurgické léčby onemocnění chlopní, perioperační ošetřovatelská péče a problematika pojmu ,,kvalita života". Praktická část vyhodnocuje výzkumné šetření, které bylo uskutečněno prostřednictvím kvantitativní i kvalitativní výzkumné metody. Kvantitativní výzkumné šetření bylo provedeno technikou anonymního dotazníku pro pacienty, kvalitativní výzkumné šetření bylo uskutečněno formou rozhovorů. Cílem bylo získání dat týkajících se hodnocení vlastní kvality života nemocného po náhradě srdeční chlopně. Z výsledků vyplývá, že většina pacientů je vyššího věku a náročná srdeční operace, kterou podstoupili, je omezila ve vykonávání svých každodenních a volnočasových aktivit jen dočasně. Se svým zdravotním stavem jsou spokojeni a kvalitu svého života hodnotí jako dobrou.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelour´s work is aimed to QoL of patients after replacement of heart valves. My work consist of two parts - theoretical and practical. There are describe the most often types of valve replacements, history and current possibility of treatment of valve diseases, perioperative nursing and problems of QoL. Practical part evaluates research, which was performed using quantitative and qualitative research metods. For quantitave investigation was used anonymous questionnaire and for qualitaitve investigation was used forms of dialogus. End point were informations about real quality of live in patients after valve replacement. From results it´s apparent that majority of patients are old person and after exacting surgery they are handicap in day activity and leisure time only temporarily, not for permanent. Patients in my study was satisfied with their condition and quality of life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kvalita zivota nemocneho po nahrade srdecni chlopne.pdfPlný text práce7,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Krechovska.jpgPosudek vedoucího práce120,2 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Krechovska.jpgPosudek oponenta práce98,13 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Krechowska.jpgPrůběh obhajoby práce117,45 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3847

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.