Title: Kvalita života nemocného po náhradě srdeční chlopně
Other Titles: Patients´quality of life after heart valve replacement
Authors: Krechowská, Martina
Advisor: Layerová, Helena
Referee: Nováková, Jaroslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3847
Keywords: srdeční chlopně;stenóza;regurgitace;chlopenní náhrady;operace srdce;ošetřovatelská péče;kvalita života
Keywords in different language: heart valve;stenosis;regurgitation;valve replacement;valve surgery;nursing;quality of live (QoL)
Abstract: Bakalářská práce se věnuje pacientům po náhradě srdeční chlopně a kvalitě jejich života. Práce se skládá ze dvou částí, z části teoretické a praktické. V teoretické části jsou popsány nejčastější typy chlopenních vad, druhy náhrad srdečních chlopní, historie a současné možnosti chirurgické léčby onemocnění chlopní, perioperační ošetřovatelská péče a problematika pojmu ,,kvalita života". Praktická část vyhodnocuje výzkumné šetření, které bylo uskutečněno prostřednictvím kvantitativní i kvalitativní výzkumné metody. Kvantitativní výzkumné šetření bylo provedeno technikou anonymního dotazníku pro pacienty, kvalitativní výzkumné šetření bylo uskutečněno formou rozhovorů. Cílem bylo získání dat týkajících se hodnocení vlastní kvality života nemocného po náhradě srdeční chlopně. Z výsledků vyplývá, že většina pacientů je vyššího věku a náročná srdeční operace, kterou podstoupili, je omezila ve vykonávání svých každodenních a volnočasových aktivit jen dočasně. Se svým zdravotním stavem jsou spokojeni a kvalitu svého života hodnotí jako dobrou.
Abstract in different language: Bachelour´s work is aimed to QoL of patients after replacement of heart valves. My work consist of two parts - theoretical and practical. There are describe the most often types of valve replacements, history and current possibility of treatment of valve diseases, perioperative nursing and problems of QoL. Practical part evaluates research, which was performed using quantitative and qualitative research metods. For quantitave investigation was used anonymous questionnaire and for qualitaitve investigation was used forms of dialogus. End point were informations about real quality of live in patients after valve replacement. From results it´s apparent that majority of patients are old person and after exacting surgery they are handicap in day activity and leisure time only temporarily, not for permanent. Patients in my study was satisfied with their condition and quality of life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kvalita zivota nemocneho po nahrade srdecni chlopne.pdfPlný text práce7,86 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Krechovska.jpgPosudek vedoucího práce120,2 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Krechovska.jpgPosudek oponenta práce98,13 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Krechowska.jpgPrůběh obhajoby práce117,45 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.