Title: Etiologie, diagnostika a terapie kulhání v dětském věku
Other Titles: Etiology, diagnostics and treatment of limping in children
Authors: Nechutný, Jiří
Advisor: Mařík Ivo, Prof. MUDr. CSc.
Referee: Pitr Karel, MUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38623
Keywords: kulhání u dětí;příčiny;diagnostika;komplexní léčení
Keywords in different language: childlimping;causes;diagnosis;comprehensivetreatment
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá etiologií, diagnostikou a terapií kulhání dětí. Je členěna na část teoretickou a praktickou, přičemž teoretická část se zabývá příčinami, diagnostikou a léčbou získaných či vrozených defektů dolních končetin na základě ortopedické i fyzioterapeutické. Praktická část zahrnuje 2 kazuistická šetření vybraných pacientů. Součástí každého z nich je vyšetření a záznam průběhu terapie od první diagnostiky deformit až po jejich končené řešení. Přičemž tyto výsledky jsou diskutovány v následujících částech této práce.
Abstract in different language: This thesis rewiews an etiology, a diagnostics and a therapy of a children limp. It is devived into a theoretical and a practical part, where the teoretical part displays the causes, a diagnostics and a treatment of acquired or congenital defects of the lower extremities on based on ortopedic and physiotherapy treatment. The practical part contains 2 case reports on the selected patients. Both of them contains an examination and a course of therapy from the first diagnosis to the final solution of the deformations. These solutions are discussed in following sectiones of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP NECHUTNY_ - Etiologie diagnostika a terapie kulha_ni_ v de_tske_m ve_ku.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Nechutny - posudek vedouciho BP.pdfPosudek vedoucího práce843,9 kBAdobe PDFView/Open
Nechutny - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce200,5 kBAdobe PDFView/Open
Nechutny.pdfPrůběh obhajoby práce88,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.