Název: Kvalita života lidí po amputaci na dolní končetině
Další názvy: Quality of people's life after lower limb amputation
Autoři: Šípová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Stašková Šárka, Mgr.
Oponent: Černý Pavel, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38663
Klíčová slova: amputace;kvalita života;dotazník whoqolbref
Klíčová slova v dalším jazyce: amputation;quality of life;questionnaire whoqolbref
Abstrakt: Bakalářská práce zjišťuje kvalitu života lidí po amputaci na dolní končetině a skládá se ze dvou částí - z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsána historie amputace, nejčastější indikace k amputaci, výše amputace, typy amputace, komplikace po amputaci a příprava k plánované amputaci. Další velkou kapitulu tvoří rehabilitace po amputaci, ortopedická protetika a kvalita života a způsoby hodnocení kvality života. Praktická část je založena na kvantitativním výzkumu a je zpracovaná na základě odpovědí standardizovaného dotazníku kvality života WHOQOL-BREF. Kvantitativní výzkum byl určen pro dospělé jedince.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis examines the quality of patient's life after lower limb amputati-on and it consists of two parts - theoretical and practical part. The theoretical part describes history of amputation, the most common indications for amputation, levels of amputation, types of amputions, complications after lower limb amputation and preparation for planned amputation. Another big chapter is rehabilitation after amputation, orthopaedic prosthetics and quality of life and methods of evaluation of the quality of life. The practical part is based on quantitative research and on responses to standardized questionnaire about quality of life WHOQOL-BREF. The quantitative research was conducted on adult patients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kvalita zivota lidi po amputaci na dolni koncetine.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sipova - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce350,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sipova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce509,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sipova.pdfPrůběh obhajoby práce453,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/38663

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.