Title: Agilní projektový management
Other Titles: Agile Project Management
Authors: Flaška, Petr
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38708
Keywords: agilní projektový management;projektové řízení;analýza
Keywords in different language: agile project management;project management;analysis
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na agilní projektový management a následnou analýzu řízení projektů ve společnosti AIMTEC a.s., jejímž výstupem je vypracované doporučení pro zdokonalení řízení projektů. Společnost se zabývá převážně implementací podnikových informačních systémů a digitalizací podniků v různých odvětvích podnikání. V teoretické části diplomové práce jsou uvedeny a shrnuty dosavadní poznatky projektového řízení, tradičního přístupu řízení projektů a agilního přístupu řízení projektů. Následuje komparace obou přístupů a popis agilní metodiky Scrum. V praktické části je představena společnost a projekt. Provedena je analýza řízení projektů, která je zaměřena na projekt implementace výrobního a logistického informačního systému, přičemž analýze bylo podrobeno i řízení vývojových aktivit společnosti. Závěrem jsou uvedeny výhody a nevýhody řízení projektů společnosti a vypracováno doporučení pro zlepšení dosavadních postupů.
Abstract in different language: The thesis is focused on agile project management and analysis of project management in AIMTEC a.s. company. Outputs are stated in form of recommendation for improving project management. The company is focused on the implementation of enterprise information systems and digitization enterprises in various business sectors. Theoretical part of thesis is theoretical summary of project management and it's traditional and agile approaches. These approaches are compared and then agile methodology Scrum is described. The company, the project and the analysis of company's project management is introduced in practical part of thesis. The analysis is focused on implementation manufacturing and logistic information system, while the management of development activities of the company was analyzed. Advantages, desadvantages and recommendation for improving of the company's project management are stated in the end of thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Flaska_Petr.pdfPlný text práce6,37 MBAdobe PDFView/Open
DP_Flaska_VP.pdfPosudek vedoucího práce346,17 kBAdobe PDFView/Open
DP_Flaska_OP.pdfPosudek oponenta práce225,74 kBAdobe PDFView/Open
Flaska - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce72,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38708

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.