Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPezl Tomáš, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorĎurišová, Eva
dc.contributor.refereeVokrojová Renáta, Mgr. et Mgr.
dc.date.accepted2019-5-21
dc.date.accessioned2020-08-24T11:39:41Z-
dc.date.available2018-3-28
dc.date.available2020-08-24T11:39:41Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-29
dc.identifier77300
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38734
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá popisom právneho systému Štátu Izrael. Cieľom práce je opisať ako náboženské právo ovplyvnilo súčasnú podobu práva a sústavy inštitúcií v Izraeli. Zámerom práce je taktiež popísať špecifický právny a ústavný vývoj, ako aj okolnosti, ktoré viedli k jeho samostatnosti a určili jeho súčasnú podobu. Práca sa taktiež pokúša vymedziť židovské a demokratické hodnoty Štátu Izrael.cs
dc.format80 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectizraelcs
dc.subjectštátne právocs
dc.subjectnáboženské právocs
dc.subjectnáboženské súdycs
dc.subjectosobný statuscs
dc.subjectosobný statuscs
dc.subjectžidovský a demokratickýcs
dc.titleÚloha náboženského práva v právním systému státu Izraelcs
dc.title.alternativeThe role of religious law in the legal system of the state of Israelen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the description of the legal system of the State of Israel. The aim of this thesis is to describe how religious law influenced the current form of law and the system of institutions in Israel. Further, the thesis aims to describe the specific legal and constitutional development as well as the circumstances that led to the independence of the state and determined its current form. The work also attempts to define the Jewish and democratic values of the State of Israel.en
dc.subject.translatedisraelen
dc.subject.translatedstate lawen
dc.subject.translatedreligious lawen
dc.subject.translatedreligious courtsen
dc.subject.translatedpersonal status lawen
dc.subject.translatedjewish and democratic.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DURISOVA EVA - DIPLOMOVA PRACA.pdfPlný text práce715,9 kBAdobe PDFView/Open
Durisova PE.pdfPosudek vedoucího práce979,79 kBAdobe PDFView/Open
Durisova VO.pdfPosudek oponenta práce809,77 kBAdobe PDFView/Open
Durisova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce336,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38734

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.