Title: Elektronické testy pro výuku českého jazyka
Other Titles: Electronic tests for teaching the Czech language
Authors: Lišková, Nikol
Advisor: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Referee: Vaňková Jana, PhDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38747
Keywords: didactický test;testová úloha;elektronické testování;smart notebook;quizizz;quizlet;kahoot!;classmarker;plickers
Keywords in different language: didactic test;test task;online testing;smart notebook;quizizz;quizlet;kahoot!;classmarker;plickers
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá pojem didaktický test a elektronickým testováním. Ze všeho nejvíce se zaměřuje na druhy testových úloh a na to, jak jednotlivé typy úloh správně vytvořit. Druhá část se věnuje aplikacím určeným k elektronickému testování. Podrobně se zabývá aplikacemi Kahoot!, SMART Notebook, Class Marker, Quizizz, Quizlet a Plickers. Autorka následně tvoří soubory úloh v jednotlivých aplikacích a zkoumá, jaké funkce autorovi testových úloh jednotlivé aplikace nabízí.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with a theory of creating the online tests of Czech language at school. The modern world brings a lot of opportunities in teaching. There is an interactive whiteboard in almost every classroom. Thanks to it every lesson may be more efficient. The theoretical part deals with the term of didactic test. We determine its characteristics, differentiation and categories. We will focus on the types of test tasks, their characteristics and function and reveal the correct methodology of creation. This will be the resource of the practical part of the thesis. In the next part we research the electronic testing possibilities and its strenghts and weaknesses. We introduce a few apps for creating tests; namely SMART Notebook for an interactive board SMART Board, Quizlet and Quizizz. We will research in detail other apps Kahoot!, ClassMarker and Plickers. These are described in three individual chapters. We will describe test creating process, types of test tasks and feedback for the author.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAK Liskova FINALNI.pdfPlný text práce5,14 MBAdobe PDFView/Open
liskova_vankova.pdfPosudek oponenta práce46,88 kBAdobe PDFView/Open
liskova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce54,56 kBAdobe PDFView/Open
liskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce318,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.