Title: Humor v intencionální próze Miloše Kratochvíla
Other Titles: Humour in literature for children by Miloš Kratochvíl
Authors: Tvarohová, Barbora
Advisor: Novotný Jiří, Mgr.
Referee: Brčáková Vladimíra, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38751
Keywords: miloš kratochvíl;literatura pro děti;humor;čtenářství na zš
Keywords in different language: miloš kratochvíl;literature for children;humour;reading literacy at primary schools
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na prózu pro děti od českého spisovatele Miloše Kratochvíla s důrazem na složku humoru. V hlavní části se zabývá jednotlivými tituly, ve kterých nachází různé podoby humoru, a charakterizuje jednotlivé typy postav, které jsou zdrojem komiky. Práce obsahuje také stručný autorův životopis a krátký rozhovor s ním. Dále nastiňuje problematiku dětského čtenářství a na základě získaných poznatků doporučuje textové sekvence pro žáky základních škol tak, aby odpovídaly jejich věku.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on literature for children by czech author Miloš Kratochvíl, especially it´s orientated on humorous part. The main part of thesis works with some chosen books and finds various forms of humour. There are also described characters, which are the source of comic. The thesis include authors biography and short interview. The final part is focused on reading literacy at primary school, there are also recomended books for pupils of primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tvarohova_Barbora.pdfPlný text práce272,19 kBAdobe PDFView/Open
tvarohova_brcakova.pdfPosudek oponenta práce52,35 kBAdobe PDFView/Open
tvarohova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce51,54 kBAdobe PDFView/Open
tvarohova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce222,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.